501 187 420  508 202 259

Szkolenia ADR specjalistyczny, cysterny

Kursy rozpoczynamy:
pon–pt: 9:00-17:00
sobota: 9:00-12:00

 zapisz się


 kontakt

Kurs obejmuje:

  • przewóz w cysternach – 16h
  • przewóz materiałów wybuchowych (klasa 1 ) – 8h
  • przewóz materiałów promieniotwórczych (klasa 7) – 8h

Kurs ADR organizujemy raz w miesiącu,  po zebraniu grupy min. 6 osobowej. W szkoleniu mogą brać udział osoby, które ukończyły 21 lat, oraz posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii (B, C lub C+E).


Egzamin ma formę testową. Egzamin jest wliczony w cenę szkolenia. Zaliczka przy zapisie -150 zł

  • kurs ADR podstawowy – 30 pytań,  zaliczenie egzaminu wymaga udzielenia co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi,
  • kurs ADR specjalistyczny (przewóz w cysternach ADR) – 18 pytań, zaliczenie egzaminu wymaga udzielenia co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi.
  • kurs ADR specjalistyczny (kl. 1, kl. 7) – 15 pytań.

Kurs dokształcający uznaje się za ukończony z wynikiem pozytywnym, jeżeli osoba w nim uczestnicząca zda egzamin przed dwuosobową komisją egzaminacyjną powołaną przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Egzaminy są organizowane przez ośrodek szkolenia po ukończeniu kursu ADR.


Jak wygląda EGZAMIN?

Kurs podstawowy ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

Test egzaminacyjny zawiera 30 pytań jednokrotnego wyboru. Zaliczenie egzaminu wymaga udzielenia co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi

Kurs specjalistyczny ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.

Test egzaminacyjny zawiera 18 pytań jednokrotnego wyboru. Zaliczenie egzaminu wymaga udzielenia co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi.

W przypadku niezdania egzaminu, zainteresowanemu przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia kursu.

Zaświadczenie – słuchacz otrzymuje zaświadczenie o przeszkoleniu ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym (materiały niebezpieczne przewożone w opakowaniach i luzem). Zaświadczenie ważne jest przez 5 lat.