501 187 420  508 202 259

cennik


Stosujemy nieoprocentowane raty:

  1. 20% – przy zapisie na kurs
  2. 40% – przed rozpoczęciem jazd
  3. 40% – po 50% zrealizowanych jazd