501 187 420  508 202 259

Szkolenia ADR porady

Szkolenie może rozpocząć osoba, która nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem kursu złoży następujące dokumenty:

  • zgłoszenie uczestnictwa (wpisowe 150 PLN),
  • kserokopię prawa jazdy,
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • kserokopię świadectwa kwalifikacji lub zaświadczenia o spełnieniu przez kierowcę wymagań określonych ustawą dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym jeżeli kierowca nie posiada wymaganego wpisu w prawie jazdy,
  • kserokopię ważnego (przed upływem terminu ważności) zaświadczenia ADR – dotyczy tylko uczestników kursów specjalistycznych oraz kierowców ubiegających się o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia ADR.

Dane do wpłat za wydanie zaświadczenia ADR
(tylko dla osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu):

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO
1. PIŁSUDSKIEGO 8
90-051 ŁÓDŹ
NR KONTA: BANK PEKAO S.A. XI ODDZIAŁ W ŁODZI
95 1240 3073 1111 0010 4297 4463
KWOTA WPŁATY: 50,50 zł
TYTUŁ  WPŁATY:  imię i nazwisko osoby wpłacającej (której ma być wydane zaświadczenie  ADR) ZA ZAŚWIADCZENIE ADR 50ZŁ, opłata ewidencyjna 50 gr