501 187 420  508 202 259

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona

Szkolenia rozpoczynamy:
ustalane indywidualnie

 zapisz się


 kontakt

Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną bądź Kwalifikację Wstępną Przyśpieszoną dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami , niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Uzupełniającej, bądź Kwalifikacji Uzupełniającej Przyśpieszonej dla kat. prawa jazdy kat. C, C+E, C1,C1+E lub odwrotnie.


Do dnia rozpoczęcia szkolenia należy dostarczyć:

  • Badanie psychotechniczne czytaj więcej.
  • Badanie lekarskieczytaj więcej.
  • Kserokopia świadectwa kwalifikacji zawodowej.
  • Kserokopia prawa jazdy.
  • Kserokopia dowodu osobistego.
  • Pierwsza wpłata 300 zł.

Szkolenie obejmuje:

  • 32,5 godz. zajęć teoretycznych,
  • 2,5 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym
Ważne:
Egzamin Panstwowy obejmuje 10 Pytan specjalistycznych (dopuszczalna granica błędu 5 pytań) i trwa 15 minut.