501 187 420  508 202 259

Kategoria B

Kursy rozpoczynamy:
pon–pt: 9:00-17:00
sobota: 9:00-12:00

 zapisz się


 kontakt

Kurs podstawowy:

 • 30 godzin teorii i 30 godzin praktyki
 • dla osób posiadających kat. B1 – 0 godzin teorii, 20 godzin jazdy
 • Jeżeli nie możesz lub nie chcesz uczęszczać na wykłady do ośrodka a jednocześnie lubisz zdobywać wiedzę za pośrednictwem internetu – TO JEST PROPOZYCJA DLA CIEBIE!
  E-learning na prawo jazdy
  czytaj więcej.
 • materiały dydaktyczne, podręcznik i płyta CD z aktualnymi testami w cenie kursu

Warunki uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. B:

 • minimalny wymagany wiek: 17 lat i 9 miesięcy
 • osoby niepełnoletnie – pisemna zgoda rodzica, lub opiekuna
 • numer PKK do kat: B, profil PKK jest wydawany w Wydziałach/Starostwach od ręki, a najpóźniej w ciągu 2 dni. Z otrzymanym profilem zgłaszacie się do Państwo do nas i możemy rozpocząć kurs. Sprawdź jak uzyskać profil PKK.

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dmc* nieprzekraczającej 3,5 T z wyjątkiem autobusu i motocykla. Oznacza to, że liczba przewożonych osób wynosi maksymalnie 9 osób wraz z kierowcą,
 • zespołem pojazdu samochodowego o dmc* do 3,5T i przyczepy lekkiej**, pod warunkiem, że dmc* zespołu pojazdów nie przekroczy 3,5T,
 • ciągnikiem rolniczym bez przyczepy lub z przyczepą lekką,
 • pojazdem wolnobieżnym bez przyczepy lub z przyczepą lekką,
 • motorowerem bez przyczepy lub z przyczepą,
 • czterokołowcem lekkim bez przyczepy lub z przyczepą,
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, pod warunkiem posiadania prawa jazdy kat.B przez okres minimum 3 lat.

Dbamy o to, aby każdy kursant miał możliwość jazdy (0,5h ) przed egzaminem po placu WORD w Skierniewicach.

*) dmc – oznacza dopuszczalną masę całkowitą, czyli największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obciążonymi osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze
**) przyczepa lekka to przyczepa, której dmc nie przekracza 750 kg