501 187 420  508 202 259

Nasi instruktorzy

Podczas szkolenia bardzo ważna jest współpraca kursanta z instruktorem.

Staramy się, aby instruktorzy w naszej firmie mieli jak największe kwalifikacje i doświadczenie w ruchu drogowym i predyspozycje psychologiczne, byli wyrozumiali i cierpliwi dla kursantów. Podstawowym naszym celem jest przekazanie wiedzy przez instruktora tak, aby przygotowanie do egzaminu części praktycznej przebiegło efektywnie i w jak najmniejszym stresie.

Zapraszamy do zakładki opinie