501 187 420  508 202 259

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Szkolenia rozpoczynamy:
ustalane indywidualnie

 zapisz się


 kontakt

Kierowcy, którzy odbyli kwalifikację wstępną w zakresie określonego bloku programowego np. C1,C1+E C,C+E a zamierzają wykonywać przewóz drogowy innymi pojazdami np. kat: D1,D1+E, D, D+E lub odwrotnie, obowiązani są uzyskać kwalifikacje wstępną uzupełniającą


Do dnia rozpoczęcia szkolenia należy dostarczyć:

  • Badanie psychotechniczne czytaj więcej.
  • Badanie lekarskieczytaj więcej.
  • Kserokopia świadectwa kwalifikacji zawodowej.
  • Kserokopia prawa jazdy.
  • Kserokopia dowodu osobistego.
  • Pierwsza wpłata 300 zł.

Szkolenie obejmuje:

  • 65 godz. zajęć teoretycznych,
  • 5 godz. zajęć w ruchu drogowym.